Personliga Resultat

Här kan vem som helst låta publicera sina bästa IQ resultat i en personlig IQ tabell. Skicka in dina resultat till Hans Sjöberg  eller Alexi Edin. Ange länkar till dina befintliga resultat på andra ställen och/eller bifoga certifikat, så lägger vi upp din personliga tabell. Den kan alltid ändras eller tas bort senare, om du så vill.  (Tester i orange färg har okänd standardavvikelse eller saknar normering och bör ej ses som ett formellt resultat. Understrukna tester visar att resultatet har nått maxpoäng för just det testet.) 

TONNY SELLÉN  –  PERSONLIG IQ TABELL
Test GENE V3 DOMEST-IQ GENE V4 GIFT V4 GIFT V3 GENE V2 ASTERIX  WITT
 IQ SD15 172 170 168 168 167 164 153 152
Hans  Sjöberg   –  Personlig IQ tabell
Test GENE V3 AIT GIFT V3 GIFT V2  Fiqure CST GENE V2 
IQ SD15 172 169 168 165 164 162 161
Tom  Plenningsköld   –  Personlig IQ tabell
Test DOMEST-IQ  Perspectiq GENE V3 Spit GIGIpro Alpha Num I
 IQ SD15     170 165 164 158 158 157
Alexi Edin   –  PERSONLIG IQ TABELL
Test NUMDOT MOMENTUM GENE V3  MACH LEXIQ SPARK ROTOR AGLT AIT Perspectiq HoudinIQ OCHE30 Mathema
IQ SD15 164 164 164 160 160 160 160 160 158 158 156 156 154
Henrik Nilheim   –  PERSONLIG IQ TABELL
Test  Fiqure  IQ-tester.se
 IQ SD15 160 154
TIM LARSSON   –  PERSONLIG IQ TABELL
Test Fiqure LEXIQ Hat-triq FRT-A
 IQ SD15 162 154 139  135+
ANDRÉ WIDERBERG   –  PERSONLIG IQ TABELL
Test GENE V3 GIFT
 IQ SD15 164 162