Personliga Resultat

Här kan vem som helst låta publicera sina bästa IQ resultat i en personlig IQ tabell. Skicka in dina resultat till Hans Sjöberg  eller Alexi Edin. Ange länkar till dina befintliga resultat på andra ställen och/eller bifoga certifikat, så lägger vi upp din personliga tabell. Den kan alltid ändras eller tas bort senare, om du så vill.  (Tester i orange färg har okänd standardavvikelse eller saknar normering och bör ej ses som ett formellt resultat.) 

TONNY SELLÉN  –  PERSONLIG IQ TABELL
Test GENE V3 DOMEST-IQ GENE V4 GIFT V4 GIFT V3 GENE V2 ASTERIX  WITT
 IQ SD15 172 170 168 168 167 164 153 152
Hans  Sjöberg   –  Personlig IQ tabell
Test GENE V3 AIT GIFT V3 GIFT V2  Fiqure CST GENE V2 
IQ SD15 172 169 168 165 164 162 161
Tom  Plenningsköld   –  Personlig IQ tabell
Test DOMEST-IQ  Perspectiq GENE V3 Spit GIGIpro Alpha Num I
 IQ SD15     170 165 164 158 158 157
Alexi Edin   –  PERSONLIG IQ TABELL
Test NUMDOT MOMENTUM GENE V3  MACH LEXIQ SPARK ROTOR AIT Perspectiq Mathema
 IQ SD15 164 164 164 160 160 160 160 158 158 154
Henrik Nilheim   –  PERSONLIG IQ TABELL
Test  Fiqure  IQ-tester.se
 IQ SD15 160 154
TIM LARSSON   –  PERSONLIG IQ TABELL
Test Fiqure Lexiq Hat-triq FRT-A
 IQ SD15 162 154 139  135+